Sản phẩm mới

Hóa chất huyết học Celldyn 1800

Tiêu chuẩn: EU, IVD, CE
Model: Abbott Cell-Dyn
Hãng sản xuất: DIAGON - HUNGARY

Liên hệ...

Hóa chất CELL DYN 3200/ CELL DYN RUBY

HÓA CHẤT CELL DYN 3200/ CELL DYN RUBY
Model: Diatron

Hãng SX: Diatron - Hungary 

Liên hệ...
Loading... Loading ...