Dùng Cho Máy Huyết Học

(9 Sản phẩm)

Valve dùng cho máy huyết học Mindray BC

Valve 2 đường và valve 3 đường dùng cho máy huyết học Mindray BC Seri, DCell60, Teco..

Liên hệ...

Bộ HGB cho máy huyết học Mindray BC

Bộ đo Hgb dùng cho máy huyết học Mindray BC, Diagon DCell 60, Teco..

Liên hệ...

Buồng đếm WBC và RBC cho máy huyết học Mindray

Buồng đếm WBC và RBC dùng cho máy huyết học Midray BC, Diagon DCell 60, Teco..

Liên hệ...

Bộ HGB cho máy huyết học Sysmex Poch-100i

Bộ Hgb dùng cho máy phân tích huyết học của Sysmex Poch-100i

Liên hệ...

ồng đếm dùng cho máy huyết học Sysmex Poch-100i

Buồng đếm (bao gồm cả khe đếm) dùng cho máy phân tích huyết học Sysmex Poch-100i

Liên hệ...
Loading... Loading ...