Dùng Cho Máy Sinh Hóa

(5 Sản phẩm)

Bơm nước thải dùng cho máy sinh hóa Biotecnica BT1000

Bơm nước rửa kim dùng cho máy phân tích sinh hóa Biotecnica BT1000, BT1500..

Liên hệ...

Kim hút mẫu dùng cho máy sinh hóa Biotecnica BT1000

Kim hút mẫu dùng cho máy phân tích sinh hóa Biotecnica BT1000, BT1500, BT2000..

Liên hệ...

Kim hút mẫu dùng cho máy sinh hóa Mindray BS200

Kim hút mẫu dùng cho máy phân tích sinh hóa của Mindray BS200, BS200E; SPINREACT Spin200E..

Liên hệ...

Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa Mindray, SPINREACT

Bóng đèn 12V-20W dùng cho máy phân tích sinh hóa của Mindray BS200E, SPINREACT Spin200E..

Liên hệ...

Board tay hút mẫu và hóa chất của máy sinh hóa Mindray BS200E

Board mạch tay hút mẫu và hóa chất của máy phân tích sinh hóa Midray BS200E, SPIREACT Spin200E.

Liên hệ...
    Loading... Loading ...