Hóa Chất Xét Nghiệm

(11 Sản phẩm)

Hóa chất CELL DYN 3200/ CELL DYN RUBY

HÓA CHẤT CELL DYN 3200/ CELL DYN RUBY
Model: Diatron

Hãng SX: Diatron - Hungary 

Liên hệ...

Hóa chất pha loãng, ly giải, nước rửa cho các máy huyết học Celldyn

Hóa chất pha loãng, ly giải, nước rửa cho các máy huyết học Mindray, CellDyn

Liên hệ...

Hóa chất huyết học Celldyn 1800

Tiêu chuẩn: EU, IVD, CE
Model: Abbott Cell-Dyn
Hãng sản xuất: DIAGON - HUNGARY

Liên hệ...

Hóa chất huyết học Celldyn 1700

Tiêu chuẩn: EU, IVD, CE
Model: Abbott Cell-Dyn
Hãng sản xuất: DIAGON - HUNGARY

Liên hệ...

Anti A, Anti B, Anti A+B, Anti D

Hóa chất xét nghiệm nhóm máu

Liên hệ...
Loading... Loading ...