Phụ Kiện Thay Thế

Phụ Kiện Thay Thế

(16 Sản phẩm)

Điện cực dùng cho máy ion đồ

Điện cực dùng cho các dòng máy ion đồ như: Medica, Sensa Core..

Liên hệ...

Dàn cơ máy in nhiệt cho máy ion đồ Medica EasyLyte

Dàn cơ máy in nhiệt cho máy phân tích ion đồ Medica EasyLyte

Liên hệ...

Valve dùng cho máy huyết học Mindray BC

Valve 2 đường và valve 3 đường dùng cho máy huyết học Mindray BC Seri, DCell60, Teco..

Liên hệ...

Bộ HGB cho máy huyết học Mindray BC

Bộ đo Hgb dùng cho máy huyết học Mindray BC, Diagon DCell 60, Teco..

Liên hệ...

Buồng đếm WBC và RBC cho máy huyết học Mindray

Buồng đếm WBC và RBC dùng cho máy huyết học Midray BC, Diagon DCell 60, Teco..

Liên hệ...
Loading... Loading ...